Згода суб'єкта персональних даних

 

Шляхом проставлення відмітки про погодження на обробку персональних я підтверджую ознайомлення із Законом України «Про захист персональних даних» та метою обробки персональних даних*, і надаю дозвіл на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

*Мета обробки персональних даних: обробка та виконання звернення/замовлення суб'єкта персональних даних, виконання договірних зобов'язань перед суб'єктом персональних даних, забезпечення реалізації податкових відносин, здійснення покладених на володільця персональними даними функцій, повноважень та обов'язків у відповідності до діючого законодавства України, виконання інших обов'язків, покладених законом на володільця персональними даними. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог або вимог щодо звітності, або ж до моменту видалення персональних даних суб'єктом персональних даних або за запитом суб’єкта персональних даних.